Brieven

De correspondentie tussen Petrus Camper (PC) en zijn zoon Adriaan Gilles Camper(AGC) uit de jaren 1785-1788, toen Adriaan Gilles in opdracht van zijn vader door Frankrijk en Italië reisde. De brieven van de tijd in Frankrijk bevinden zich in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (UvA), die uit Italië in de Universiteitsbiblitheek van Groningen.

De correspondentie tussen Frans Hemsterhuis (1721-1790) en prinses Gallitzin uit de periode 1775-1790, is uitgegeven door Jacob van Sluis. De brieven bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en het Landesarchiv Abteilung Westfalen te Muenster. 

Klik hier voor meer informatie over dit project


Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK