Handschriften

De bibliotheek bezit meer dan duizend handschriften, daterend uit de tiende tot en met eenentwintigste eeuw. Bijbels, gebedenboeken, kronieken, wetboeken, florilegia, dagboeken en alba amicorum zijn enkele van de vertegenwoordigde genres.

De bibliotheek bezit ongeveer honderd middeleeuwse handschriften uit de tiende tot en met vijftiende eeuw. Daarbij zijn enkele in de provincie Groningen vervaardigde gebeden- en getijdenboeken. Andere topstukken zijn de Kroniek van Wittewierum uit de dertiende eeuw en het veertiende-eeuwse Maerlanthandschrift. Digitale reproducties van beide werken zijn in deze beeldbank opgenomen. Veel groter is de collectie van moderne handschriften. Daarvan zijn onder meer collegedictaten, alba amicorum, Arabische handschriften, een verzameling afbeeldingen van Chinese vissen, en wiskundige werken geschreven en gekopieerd door Frans van Schooten en Pieter van Schooten hier te bekijken.


Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK