Papyri

In 1926 is een verzameling van 127 fragmenten van teksten geschreven op papyrus aangekocht. Ze waren in Egypte verworven door bemiddeling van Prof. Wilhelm Schubart van de Universiteit te Berlijn, en ingeraamd door Dr h.c. Hugo Ibscher te Berlijn, een beroemde restaurator van papyri. Het initiatief tot de aankoop kwam van Antoon G. Roos (1877-1953), de Groningse professor voor Oude Geschiedenis en Romeinse Oudheden (1916-1947) en voormalige Universiteitsbibliothecaris (1906-1917).

De preciese herkomst van de meeste fragmenten is niet bekend. Soms blijkt die uit de tekst: zo komt no. 5 uit Oxyrhynchos, twee andere (nos. 2 and 9) uit het Arsinoites district, het stuk met no. 2 in het artikel van Hendriks & Worp (1984) uit Hermopolites. Alle stukken dateren uit de Romeinse en Byzantijnse tijd: het oudste is uit de tweede eeuw, het jongste uit de zesde of zevende eeuw.

In 1933 heeft Roos 22 fragmenten gepubliceerd. De rest achtte hij te klein voor publicatie of in te slechte staat. In 1981 en 1984 heeft Ignace Hendriks van de RU Groningen, samen met enkele collega’s, een aantal daarvan alsnog uitgegeven.

Ibscher had de collectie ingeraamd in 35 sets door ze tussen twee glasplaten te monteren. Als er maar op één kant tekst staat, zijn de fragmenten op de beide zijden van vellen grijs papier gelegd. De platen waren met roodbruin papieren tape gesloten. Na honderd jaar dienst te hebben gedaan, moesten deze glasplaten en de papyri gereinigd en geconserveerd worden. Deze behandeling kon is gefinancierd door het Atlas Fonds en uitgevoerd door restaurator dr Machteld van der Feltz. De papyri zijn gefotografeerd door Dirk Fennema.

 

Literatuur

A.G. Roos, ‘Papyri Groninganae: Griechische Papyri der Universitätsbibliothek zu Groningen nebst zwei Papyri der Universitätsbibliothek zu Amsterdam’, Verhandelingen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R. 32, nr. 4. Amsterdam 1933.

P.J. Sijpesteijn, ‘Bemerkungen zu einigen Papyri Groninganae’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 11 (1973) 161-168.

I.H.M. Hendriks, P.J. Parsons & K.A. Worp, ‘Papyri from the Groningen Collection I: Encomium Alexandreae’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 41 (1981) 71-83. (Encomium Alexandreae is nowadays known as Trismegistos 63485).

I.H.M. Hendriks & K.A. Worp, ‘Papyri aus der Groninger Sammlung II’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 55 (1984) 201-213. (Also published as SB XVI 13060-13066).

Machteld van der Feltz, ‘De conservering van de papyruscollectie in de Groningse Universiteitsbibliotheek’, RN M@gazine 2011.

 

Over de presentatie van de papyri

Elk fragment is voorzien van foto’s en van een pdf van de beschrijving door Roos (1933), Hendriks, Parsons en Worp (1981) of Hendriks en Worp (1984). Informatie is ook beschikbaar in de website Trismegistos (www.trismegistos.org), het interdisciplinaire portal voor papyrologische en epigrafische bronnen. Papyri hebben een TM (Trismegistos) nummer, een DDbDP (Duke Data Bank of Documentary Papyri) nummer, of een LDAB (Leuven Database of Ancient Books) nummer. De meeste Groninger papyri zijn ook opgenomen in de HGV (Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Aegyptens). In de noten zijn latere verwijzingingen naar de papyri geplaatst, zoals vermeld in de ‘Berichtigingsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten: Konkordanz und Supplement zu Band I-VII’ en ‘Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten Band II Konkordanz und Supplement zu Band VIII-XI’.

De afbeeldingen worden hier getoond met hun inventarisnummer (tevens aanvraagnummer)  en catalogusnummer (P.Gron.).  Een volledige beschrijving staat onder de afbeelding.
De niet-gepubliceerde papyri staan in een aparte map, genaamd ‘unpublished papyri’.


Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK