Bestellen

Bestellen/Order

Het bestellen van afdrukken van foto’s van de opgravingen in Ezinge voor privé gebruik is mogelijk.

De kosten bedragen per afbeelding € 25 excl. (formaat: 18/24)

Indien u een afdruk wilt bestellen stuurt U een e-mail aan:ezinge@rug.nl

Onder vermelding van het nummer( jaartal-volgnummer) van de door u gewenste foto, evenals uw naam, adres en woonplaats.

Aan het gebruik van de foto’s voor publicatie- of presentatiedoeleinden zijn voorwaarden verbonden.

In een dergelijk geval worden digitale bestanden geleverd, voor de te volgen procedure zie: Copyrights.


You can order prints of the images. Costs are € 25 excl. (format: 18/24 cm) per image.

If you would like to order a print, please send an e-mail to:ezinge@rug.nl

Please state the number (year serial number) of the image(s) desired, your name and address.

Conditions apply to use the image(s) for publication and presentation purposes.

In these cases you will receive the image(s) digitally, please see our Copyrights webpage for more information.