Overzicht politieke partijen

Overzicht politieke partijen

A

50PLUS
A2000 protest
Ad Bos Collectief
AI'86 (Alliantie van Immigranten '86)
Alert
Algemeen Belang
Amsterdam Anders, De Groenen
Anti Revolutionairen '85
Anti Werkloosheid Partij
AOV (Algemeen Ouderen Verbond)
AOV/Unie 55+
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)
top

B

Bejaarden Centraal
Bejaarden Partij Algemeen Belang
BIER (Bond van de Initiatiefrijke Experimentele Realisten)
Bilts Belang
Binding Rechts
Boerenpartij
BOF (Brabantse Onafhankelijke Fracties)
Bond van Vrije Liberalen
Brabantse Partij
BSD (Bergse Sociaal Democraten)
Burger Belangen Hengelo
top

C

CAP (Christelijke Arbeiders Partij)
CD (Centrum Democraten)
CDA (Christen Democratisch Appèl)
CDDP (Continue Directe Democratie Partij)
Centrum Democraten
Centrumpartij
Christelijk-Democratische Unie
Christen-Democraten Unie
CHU (Christelijk-Historische Unie)
CP '86 (Centrumpartij '86)
CPN (Communistische Partij van Nederland)
CU (ChristenUnie)
top

D

D66 (Democraten 66)
De Groenen
De Groningers
Delta Anders
Democraten Gemeente Heumen
Democratisch Politiek Keerpunt
DGB
DMP (Democratische Middenpartij)
DS'70 (Democratisch Socialisten '70)
Duurzaam Nederland
top

E

Een betere toekomst
Eén NL
Eenheid door Democratie
Europa Transparant
Europese Liberaal-Democraten
Evangelische Partij Nederland
EVP (Evangelische Volkspartij)
EVPN (Europees Verkiezers Platform Nederland)
top

F

Federatie Gemeentebelangen Friesland
FNP (Fryske Nasjonale Partij)
Fractie Franssen
Fractie Huber
top

G

Geen
Geen gezeur goed humeur
Gelovig Democratische Unie
Gemeentebelangen Apeldoorn
Gemeentebelangen Eemsmond
Gemeentebelangen Loppersum
Gemeentebelangen Rotterdam
God Met Ons
GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
Groen Brabant
Groene Partij Nederland
GroenLinks
Grönneger Bond
GVIP (Groen Vrij! Internet Partij)
top

H

Haagse Stadspartij
Heel Nederland
Herstelpartij
Humanistische Partij
top

I

IDE (Initiatief voor een Europese Democratie)
IKB (Internationale Kommunisten Bond)
Internationale Socialisten
top

J

JIJ & IdeALISTEN
top

K

Kabouter
Kabouters
KAG (Kortenhoefs-Ankeveens-'s Gravelands Belang)
Katholiek Politieke Partij
Keerpunt 74
Kiezerscollectief
KVP (Katholieke Volkspartij)
top

L

Landsbelangen
LE (Leefbaar Europa)
Leefbaar Amsterdam '92
Leefbaar Apeldoorn
Leefbaar Arcen Lomm Velden
Leefbaar Asten
Leefbaar Capelle
Leefbaar Heerlen
Leefbaar Nederland
Leefbaar Noord-Holland
Leefbaar Rotterdam
Leefbaar Tynaarlo
Leefbaar Utrecht
Leefbaar Zuid-Holland
LibDem (Liberaal Democratische Partij)
Liberaal Bloemendaal
Liberale Unie Veilig Verkeer
Lijst 14
Lijst Ratelband.nl
Lijst Rutgers (NCPN, SAP)
Links Akkoord (CPN, PSP, PPR, EVP)
Links Brabant (PSP. PPR, CPN)
Links Enschede (CPN, PPR, Onafhankelijken)
Links Gelderland (PPR, PSP, CPN)
LP ( Libertarische Partij)
LPF (Lijst Pim Fortuyn)
LSP (Liberale Staatspartij)
LVP (Liberale Volkspartij)
top

M

Mokum Mobiel
top

N

Nationale Alliantie
NCPN (Nieuwe Communistische Partij)
Nederland Mobiel
Nederland Transparant
Nederlands Appèl
Nederlands Blok
Nederlandse Werknemers Partij (Lijst Machiela)
Newropeans
Nieuw Nederland
Nieuw Rechts
Nieuwe Midden Partij
Nieuwe Roomse Partij
NieuwRechts
Nijmegen Nu
Noodraadpartij
Noordenveld 2000
Noord-Holland Anders / De Groenen
NVB (Nederlandse Volksbeweging)
NVU (Nederlandse Volks-Unie)
NVVA (Nationale Volkspartij voor Allen)
NWP (Natuurwetpartij)
top

O

Onafhankelijken
OPD (Onafhankelijke Partij Drenthe)
OPPG (Onafhankelijke Politieke Partij Groningen)
top

P

PAL (Progressief Akkoord Leeuwarden)
Partij Algemeen Belang
Partij Economisch Appèl
Partij Geluk voor Iedereen
Partij Nieuw Gelderland
Partij Nieuw Limburg
Partij van de Toekomst
Partij voor het Noorden
PDA (Patriottisch Democratisch Appèl)
PEP (Partij voor Europese Politiek)
Piratenpartij
PLOP (Politiek Logisch Oprechte Partij )
Politieke Partij Scheveningen
Politieke Partij voor Ouderen
PPR (Politieke Partij Radikalen)
PPS (PvdA, GroenLinks, D66) (Progressief Politieke Samenwerking)
Progressief Bloemendaal
Progressief Hilversum
Progressyf Frieslan (CPN, PPR, PSP)
PSP (Pacifistisch Socialistische Partij)
PSP'92 (Pacifistisch Socialistische Partij '92)
PvdA (Partij van de Arbeid)
PvdD (Partij voor de Dieren)
PvdM (Partij van de Mensenrechten)
PvdV (Partij van de Vrijheid)
PVV (Partij voor de Vrijheid)
top

Q

top

R

Radikaal Links (PSP, PPR, CPN)
Realisten Nederland
Respect.nu
RKPN (Rooms-Katholieke Partij Nederland)
RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij)
Rotterdamse Radicalen
RPF (Reformatorische Politieke Federatie)
top

S

Samenwerking '95
SAP (Socialistiese Arbeiders Partij)
SBP (Solidariteit BoerenPartij)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)
Senioren 2000
Senioren Partij Maastricht
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)
SMP (Socialistische Minderheden Partij)
Solidara
SP (Socialistische Partij)
Stadspartij groningen
Stadspartij Heerlen
Stadspartij Zutphen
Sterk Meppel
Student en Stad
Super
top

T

top

U

Unie 55+
top

V

VCN (Partij van Communisten in Nederland)
VDB (Vrijzinnig Democratische Bond)
VGD (Vereniging Gemeenschapsbelangen Delfzijl)
VIP (Vrije Indische Partij)
VIP, Ouderenunie
VMP (Vooruitstrevende Minderheden Partij)
Vrije Burgers
Vrouwenpartij
VSP (Verenigde Senioren Partij)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
VVD, Europese Liberaal-Democraten
top

W

Weldenkend Den Haag
top

Y

top

Z

top