Rechten

Copyright

Op de afbeeldingen van de opgravingen in Ezinge rust copyright – het GIA beschikt over deze rechten. Voor (her)gebruik van de afbeeldingen geldt dat toestemming tot (her)gebruik kan worden verkregen door dit aan te vragen via ezinge@rug.nl.

Aan (her)gebruik voor andere dan privédoeleinden zijn, naast een verplichte bronvermelding en toestemming voor eenmalig gebruik, ook kosten verbonden. Deze kosten worden, afhankelijk van het doel, door het GIA vastgesteld.

In de aanvraag s.v.p. vermelden:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Omschrijving van het doel waarvoor de afbeelding(en) gebruikt zullen worden
  • Nummer(s) van de gewenste afbeelding
  • Jaartal en volgnummer


The images of archaeological excavations in Ezinge are protected by copyright law. GIA holds the rights. Permission to (re)use these images can be enquired via ezinge@rug.nl.

Use for other than private purposes is subject to one-time use only. You are required to mention the copyright owner. Costs for use are determined by GIA and depend on the purpose of use.

Please state in your enquiry:

  • Name, adress
  • Short description of what the image(s) will be used for
  • Number(s) of the desired image(s)
  • Year, serial number