Custompage
Plaatsen met de letter U
Ubbergen N.H. kerk
Uddel N.H. kerk
Uden H. Hartgroep
Uden R.K. kerk (Koepelkerk)
Uden R.K. kerk (Pius X)
Udenhout R.K. kerk (Devotiekapel)
Udenhout R.K. kerk (H. Lambertus)
Uitgeest N.H. kerk
Uithoorn Geref. kerk (De Schutse)
Uithoorn N.H. kerk (De Hoeksteen)
Uithoorn N.H. kerk (Thamerkerk)
Uithoorn R.K. kerk (H. Johannes Onthoofding)
Uithoorn R.K. kerk (H. Sacramentskerk De Burcht)
Uithuizen Geref. kerk
Uithuizen N.H. kerk 
Uithuizen R.K. kerk (St. Jacobuskerk)
Uithuizermeeden N.H. kerk 
Uitwellingerga N.H. kerk 
Uitwierde N.H. kerk 
Uitwijk (NB) N.H. kerk 
Ulft R.K. kerk (H. Antonius van Padua)
Ulrum Chr. Geref. kerk 
Ulrum Geref. kerk
Ulrum Geref. Kerken vrijgemaakt 
Ulrum N.H. kerk 
Ulvenhout R.K. kerk (H. Laurentiuskerk)
Ureterp Geref. kerk
Ureterp N.H. kerk 
Urk N.H. Centrum
Urmond R.K. kerk (H. Martinus)
Ursem N.H. kerk 
Ursem R.K. kerk (H. Bavo)
Usquert Borg Holwinde
Usquert N.H. kerk 
Utrecht Apostolisch Genootschap (Azielaan)
Utrecht Apostolisch Genootschap (Pr. Margrietstraat)
Utrecht Aula Rijksuniversiteit
Utrecht Catherijne Convent
Utrecht Chr. Geref. kerk
Utrecht Chr. Geref. kerk (Eben Haezerkerk)
Utrecht Geref. Gemeente (Westerkerk)
Utrecht Geref. kerk (Bethelkerk)
Utrecht Geref. kerk (Immanuelkerk)
Utrecht Geref. kerk (Pnielkerk)
Utrecht Geref. kerk (Stefanuskerk)
Utrecht Geref. kerk (Triumfatorkerk)
Utrecht Geref. kerk (Tuindorpkerk)
Utrecht Geref. kerk (Zuidererf)
Utrecht Geref. Kerken vrijgemaakt (Jeruzalemkerk)
Utrecht Geref. Kerken vrijgemaakt (Opstandingskerk)
Utrecht Geref. Kerken vrijgemaakt (Rehoboth)
Utrecht Kapel Ref. College Blaauwkapel 
Utrecht Kapel Stiltecentrum (Oecumenisch)
Utrecht Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Utrecht Lutherse Kerk
Utrecht N.H. & Geref. kerk (Lucaskerk)
Utrecht N.H. & Geref. kerk (Stephanuskerk)
Utrecht N.H. kerk (Buurkerk)
Utrecht N.H. kerk (Domkerk)
Utrecht N.H. kerk (Fliednerkapel Huize Henriette Swellengrebel & Kerk Wijkgemeente)
Utrecht N.H. kerk (Geertekerk)
Utrecht N.H. kerk (Jacobikerk)
Utrecht N.H. kerk (Janskerk)
Utrecht N.H. kerk (Marcuskerk)
Utrecht N.H. kerk (Mattheuskerk)
Utrecht N.H. kerk (Nicolaikerk)
Utrecht N.H. kerk (Nieuwe Kerk)
Utrecht N.H. kerk (Oranjekapel)
Utrecht N.H. kerk (Vredeskerk)
Utrecht Ned. Protestanten Bond & Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (Leeuwenberghkerk)
Utrecht NH-Geref-&-RK-kerk (Johanneskerk)
Utrecht Nieuw Apostolische Kerk
Utrecht Oud Katholieke kerk (Jacobuskerk)
Utrecht R.K. kerk (Blijde Boodschapkerk)
Utrecht R.K. kerk (Christus Koningkerk)
Utrecht R.K. kerk (Cleophas/Emmauskerk)
Utrecht R.K. kerk (Dominicuskerk)
Utrecht R.K. kerk (H. Aloysiuskerk)
Utrecht R.K. kerk (H. Bernardus)
Utrecht R.K. kerk (H. Catherijnekerk)
Utrecht R.K. kerk (H. Geestkerk)
Utrecht R.K. kerk (H. Isidoruskerk)
Utrecht R.K. kerk (H. Jacobus de Meerdere)
Utrecht R.K. kerk (H.H. Nicolaas- en Monicakerk)
Utrecht R.K. kerk (Jacobuskerk)
Utrecht R.K. kerk (Joh. de Doper/Bernarduskerk)
Utrecht R.K. kerk (Kapel St. Antoniusziekenhuis)
Utrecht R.K. kerk (O.L.V. ten Hemelopneming)
Utrecht R.K. kerk (San Salvatorkerk)
Utrecht R.K. kerk (St. Jan de Doperkerk)
Utrecht R.K. kerk (Verrijzeniskerk)
Utrecht R.K. kerk (Waterstaatskerk)
Utrecht R.K. kerk (Wederkomst des Herenkerk)
Utrecht Unie van Baptisten Gemeente (Daelwijckkapel)
Utrecht Vrije Evangelie Gemeente (Jeruelkapel)
Utrecht Waalse Gemeente (Pieterskerk)